Här kommer de näst sista frågorna (#41 och #42) i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #41:

Vilket är SANT när det gäller en provisorisk boll?

A: Den blir bollen i spel om den spelas från en plats där den ursprungliga bollen hittas eller närmare hålet än den platsen.
B: Den blir bollen i spel om den spelas från närmare hålet än där den ursprungliga bollen beräknas vara.
C: En spelare får inte spela en provisorisk boll om inte spelaren först har gått fram för att leta efter sin första boll.

Veckans Regelfråga #42:

En spelare markerar och lyfter sin boll och lägger sedan den åt sidan på green. När spelaren återplacerar bollen rullar han/hon den tillbaka med puttern till bollens ursprungliga punkt och slår sedan slaget. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 1 pliktslag
C: 2 pliktslag

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #39:

En spelare spelar hål 13 på Boa GK Olofström. Efter två slag ligger bollen ca 2 meter bakom avståndspinnen för 150 m. Pinnen står precis i spelarens tänkta spellinje mot green. Vad får spelaren göra?

A: Spelaren får droppa för oflyttbart tillverkat föremål, så att pinnen inte längre är i spellinjen.
B: Spelaren får inte droppa då svingen inte störs av pinnen, utan måste spela bollen som den ligger.
C: Spelaren får ta bort pinnen utan plikt.

Förklaring: Avståndspinnen för 150 meter är ett oflyttbart tillverkat föremål enligt klubbens lokala regler. Det innebär att fri dropp endast är tillåten då spelarens sving störs av pinnen. Störande inverkan är när bollen vidrör eller är i eller på ett onormalt banförhållande och när ett onormalt banförhållande inverkar fysiskt störande för området för avsedd stans eller området för avsedd sving (Regel 16.1).

Veckans Regelfråga #40:

En spelare slår sitt andra slag mot green på hål 18 på Boa GK Olofström. Bollen hamnar på grusvägen intill röd tee på hål 1. Vad får spelaren göra utan att få pliktslag?

A: Droppa bollen enligt onormala banförhållanden eftersom grusvägen är en belagd väg.
B: Spela bollen som den ligger eftersom vägen definieras som en organisk del av banan enligt klubbens lokala regler.
C: Förklara bollen ospelbar.

Förklaring: Enligt Boa GK Olofströms lokala regler är grusvägen en organisk del av banan.

.

Om ni vill friska upp era regelkunskaper nu i början av säsongen så finns alla tidigare frågor och svar samlade här…

Veckans Regelfråga #39 och #40
Veckans Regelfråga #37 och #38
Veckans Regelfråga #35 och #36
Veckans Regelfråga #33 och #34
Veckans Regelfråga #31 och #32
Veckans Regelfråga #29 och #30
Veckans Regelfråga #27 och #28
Veckans Regelfråga #25 och #26
Veckans Regelfråga #23 och #24
Veckans Regelfråga #21 och #22
Veckans Regelfråga #19 och #20
Veckans Regelfråga #17 och #18
Veckans Regelfråga #15 och #16
Veckans Regelfråga #13 och #14
Veckans Regelfråga #11 och #12
Veckans Regelfråga #9 och #10
Veckans Regelfråga #7 och #8
Veckans Regelfråga #5 och #6
Veckans Regelfråga #3 och #4
Veckans Regelfråga #1 och #2

.

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller någon av de andra frågorna, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.