Här kommer fråga #35 och fråga #36 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #35:

Av misstag markerar en spelare läget för sin boll på foregreen. Spelaren lyfter bollen, rengör den och återplacerar sedan den på den plats från vilken den lyfts. Spelaren slår sedan bollen in på green. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 1 pliktslag
C: 2 pliktslag

Veckans Regelfråga #36:

Efter att ha nått green uppmärksammar en spelare att han/hon spelar samma bollmärke som en annan spelare i sin grupp. För att undvika eventuell senare förvirring, markerar spelaren läget för sin boll, lyfter den och ersätter den med en ny boll med tydlig markering. Spelaren slutför sedan hålet med den nya bollen. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 2 pliktslag
C: 3 pliktslag

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #33:

Vilka av följande skador på green får spelaren inte laga?

A: Gamla hålpluggar och torvpluggar.
B: Luftningshål och skåror från vertikalskärning.
C: Djurspår, hovmärken och inbäddade föremål (t.ex. stenar och ekollon).

Förklaring: Du får laga skador på green utan plikt genom att vidta rimliga åtgärder för att återställa green så nära som möjligt till sitt ursprungliga skick. Med ”skador på green” menas alla skador som orsakats av en person eller av något utomstående, t.ex. nedslagsmärken, skador av skor (t.ex. spikmärken) och skrap- eller hackmärken orsakade av utrustning eller en flaggstång, gamla hålpluggar, pluggar av grästorv, skarvar av skuren grästorv och skrap- eller hackmärken av underhållsverktyg eller fordon, spår av djur eller hovmärken och inbäddade föremål (t ex en sten, ekollon eller peg). Men ”skador på green” innefattar inte skador eller förhållanden som beror på normala metoder för banskötsel för att bibehålla det allmänna skicket på green (t.ex. luftningshål och skåror från vertikalskärning), bevattning eller regn eller andra naturkrafter, naturliga ojämnheter (t.ex. ogräs eller områden med dålig, död eller ojämn växtlighet) eller naturligt slitage runt hålet (Regel 13.1).

Veckans Regelfråga #34:

När en spelare tar lättnad för mark under arbete droppar spelaren bollen från axelhöjd. Bollen hamnar i lättnadsområdet men rullar utanför. Spelaren väljer att spela bollen ändå. Vad blir domslutet?

A: 1 pliktslag
B: 2 pliktslag
C: 3 pliktslag

Förklaring: Om du har spelat från fel plats, men det är inte ett allvarligt brott, får du den allmänna plikten och måste spela hålet färdigt med bollen som spelats från fel plats (Regel 14.7).

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.