Styrelsen

Ordförande och VD i driftsbolaget:


Leif Jönson
Telefon: 079-355 81 78

Klubbchef och Vice Ordförande:


Jan Åkesson
Telefon: 070-226 11 21

Ledamot och Vice VD i driftsbolaget:

Lars Johansson
Telefon: 070-530 04 59

Ledamot och Ekonomiansvarig:

Kurt-Åke Karlsson
Telefon: 076-769 35 95

Ledamot:

Mats Markström
Telefon: 076-320 60 35

Ledamot:

Kenth Andersson
Telefon: 070-810 13 84


Thomas Andersson
Telefon: 070-850 15 76

Suppleanter:


Marina Canvert


Pia Carlström

Revisorer

Ingvar Borgqvist
Telefon:
ingvar.borgqvist@gmail.com

Knut Hessbo
Telefon:
knut.hessbo@andco.se

Bankommittén

Ordförande:
Kjell Jonassen
Telefon: 070-205 68 98

Ledamot:
Jan Åkesson
Telefon: 070-226 11 21

Ledamot:
Pär Himberg
Telefon: 070-770 17 10

Ledamot:
Peter Magnusson
Telefon: 072-544 69 37

Ledamot:
Rolf Svantesson
Telefon: 070-370 44 20

Bankommitténs uppgifter

* Ansvara för att höja kvalitéten på banan
* Föreslå och aktivt delta i banförbättringar
* Ansvara för klubbens miljöarbete
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från bankommittén

Vid frost, inget spel på ordinarie greener.
Bollautomaten på driving range är öppen.
Glöm inte att laga era nedslagsmärken.

Damkommittén

Ordförande:

Damkommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens damverksamhet
* Verka för ett ökat intresse bland flickor och damer för att börja spela golf
* Arrangera speciella damtävlingar i samarbete med tävlingskommittén
* Anordna tisdagsgolfen varje vecka där alla damer i klubben är välkomna oavsett handicap
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Damkommittén

Start för Tisdagsgolfen är tisdag 3 maj, det kommer arrangeras några tävlingar med gemensamma samlingar eller genomgångar.

Klubben kommer precis som tidigare hålla ett antal tider från kl. 15:00 och framåt.

För mer information, inklusive kontaktuppgifter till varandra, vänligen vänd er till Kansliet boagk@oktv.se, 0454-43366

Information 2022: Damernas tisdagsgolf med samling kl. 09:45 varje tisdag med start 3 maj.
Är Du intresserad att engagera dig i Damkommittén, hör av dig till Kansliet

Boadamerna 2023 vår

Boadamerna 2023 höst

Juniorkommittén

Ordförande:

Telefon:

Ledamot:
Dennis Åkesson
Telefon:
holjegolf@gmail.com

Juniorkommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens junior- och ungdomsverksamhet
* Verka för ett ökat intresse bland knattar och ungdomar för att börja spela golf
* Arrangera speciella junior- och ungdomstävlingar i samarbete med tävlingskommittén

Seniorkommittén

Ordförande:
Bengt-Åke Åkesson
Telefon: 0708904825

Ledamot:
Anders Emanuelsson
Telefon: 0705362154

Ledamot:
Rune Jönsson
Telefon: 0709942964

Ledamot:
Roland Porshammar
Telefon: 0706903412

Seniorkommitténs uppgifter

* Ansvara för seniorverksamheten
* Ansvara för att samarbeta med övriga blekingeklubbar gällande seriespelet för H45, H55 och H65
* Arrangera speciella seniortävlingar i samarbete med tävlingskommittén
* Arbeta för ett spelutbyte med seniorer i andra golfklubbar
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Seniorkommittén

Vecka 14 Start för Onsdagsgolfen och Fredagstolvan kl. 09:00 hela säsongen.

Onsdagsgolfen

Nytt för i år är att onsdagsgolfen spelas utan kontantavgiften 20 kr per spelare och rond.

För seriespelet om BOA pokal gäller följande:

De som spelar onsdagsgolfen och vill delta i årets spel om BOA pokal erlägger som engångsinsats 100 kr. Serien gäller från den 17/5 till mitten av oktober då vi avslutar med prisudelning. Alla pengar som har betalts in kommer att gå till priser så att ett 0-resultat finns vid avslutningen.

Vi spelar c:a 20 ronder.Man kan när som helst under spelperioden anmäla sig till seriespelet genom att erlägga insatsen som då gäller från den vecka som den är betald.

Insatsen kan betalas kontant till Rune Jönsson eller via Swish 0709 942964 märk med BOAoldboys.

 Vi spelar 18 hål singel slaggolf där dom 10 bästa ronderna räknas som slutresultat.

Poängen per rond räknas enligt följande:

1:a plats 10 p, 2:aplats 8 p. 3:e plats 6 p, 4:e plats 5 p, 5:e plats 4 p, 6:e plats 3 p, 7:e plats 2 p

övriga 1 poäng

Endast spel på BOA golfbana gäller.

Detagar- och resultatlista redovisas på anslagstavlan i klubbstugan.

Seniorkommitten

Varje spelare skall fylla i scorekortet, som skall vara korrekt fört enligt golfreglerna.
Vid felaktigt fört scorekort ogiltigförklaras detta.

Seniormatch Boa GK/Sölvesborgs GK 2024
Spelas den 12/6-24 på Boa GK Olofström & den 5/9-24 på Sölvesborgs GK
Kanonstart kl. 9.00

Marknadskommittén

Ordförande:
Mats Markström
Telefon: 0763206035
mats.markstrom@oktv.se

Ledamot:
Klavs Wix Nielsen
Telefon: 0705602966
klavs.wix@oktv.se

Ledamot:
Olle Persson
Telefon: 0768864318
olle.a.persson@hotmail.com

Marknadskommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens sponsringsverksamhet
* Hjälpa tävlingskommittén med att ordna sponsorer och priser till klubbens tävlingar
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Marknadskommittén

Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete med våra partners under säsongen.

Utbildningskommittén

Ordförande:
Bodil Madisson
Telefon: 070-984 64 97

Ledamot:
Dennis Åkesson
Telefon: 076-870 12 42

Steve Holmström
Telefon: 073-826 81 74

Kenth Andersson
Telefon: 070-810 13 84

Utbildningskommitténs uppgifter

* Ansvara för utbildning av nya medlemmar
* Anordna kurser och vidareutbildning av klubbens funktionärer
* Kontrollera att golfreglerna följs på banan tillsammans med erfarna spelare
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Utbildningskommittén

Årets första utbildningsomgång för Grönt Kort startar i mitten av april.
Vid intresse: kontakta kansliet på 0454 – 43366 eller boagk@oktv.se.

Regel & Handicapkommittén

Ordförande:

Ledamot:
Bodil Madisson
Telefon: 0709846497
bodil.madisson@oktv.se

Regel & Handicapkommitténs uppgifter

* Utfärda lokala regler och föreskrifter samt se till så att dessa är aktuella
* Vid behov utfärda tillfälliga lokala regler
* Ansvara för att medlemmarna har ett rättvisande handicap som motsvarar deras spelstandard
* Genomföra årlig revision av medlemmarnas handicap
* Besvara frågor från medlemmar i regel- och handicapfrågor
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Regel & Handicapkommittén

* Fr.o.m. 1 januari 2019 har nya golfregler börjat att gälla.
* Det är R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews) och USGA (United States Golf Association) som tillsammans har tagit fram ett helt nytt regelverk i syfte att förenkla och modernisera golfspelet.
* Detta ska bl.a. leda till ett snabbare spel och att s.k. regelfällor inte längre finns kvar.
* På R&A:s hemsida (randa.org) finns 2019 års Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner tillgängliga i svensk översättning.
* Dessutom finns Appen Rules of Golf 2019 för nedladdningen både för Android och för iPhone.

Medlemskommittén

Ordförande:

Medlemskommitténs uppgifter:

* Ansvara för att klubben syns och visas i sådan omfattning att såväl medlemmar som gäster får en positiv bild och upplevelse av klubben.
* Föreslå aktiviteter i samverkan med kansliet
* Lämna löpande information till styrelsen angående planerade och genomförda aktiviteter
* Ansvara för medlemsvård och medlemsvärvning
* Anordna torsdagsgolfen varje vecka för nybörjare och medlemmar som saknar spelsällskap
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträdanden

Information från Medlemskommittén:

Missa inte Torsdagsgolfen varje torsdag kl. 17:00.

Tävlingskommittén

Ordförande:
Åsa Mossmyr
Telefon: 070-511 40 20

Ledamot:
Steve Holmström
Telefon: 073-826 81 74

Vi blir gärna fler i tävlingskommittén.

Är ni sugna på att hjälpa till så hör av er till kansliet.

Tävlingskommitténs uppgifter:

* Ansvara för klubbens tävlingsverksamhet
* Fastställa tävlingsprogram och se till så att det är startförbud på banan under tävlingar
* Administrera klubbens tävlingsverksamhet med att bl.a. sammanställa start- och resultatlistor
* Biträda juniorkommittén och damkommittén i samband med junior- och damtävlingar
* Informera media om tävlingsresultaten
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträdanden

Information från Tävlingskommittén:

Tävlingsprogrammet för finns att läsa under Tävlingar.

sv_SESvenska