Council

Ordförande och VD i driftsbolaget:

Dan Hermansson
Telefon: 070-985 90 82

Ledamot och Vice Ordförande:

Bodil Madisson
Telefon: 070-984 64 97

Ledamot och Vice VD i driftsbolaget:

Björn Borg
Telefon: 070-940 70 62

Ledamot och Ekonomiansvarig:

Kurt-Åke Karlsson
Telefon: 076-769 35 95

Ledamot och Sekreterare:


Kjell-Åke Karlsson
Telefon: 073-832 26 02

Ledamot:


Mats Markström
Telefon: 076-320 60 35

Ledamot:

Lars Johansson
Telefon: 070-530 04 59

Ledamot:


Leif Jönsson
Telefon: 079-355 81 78

Ledamot:


Peter Magnusson
Telefon: 072-544 69 37

Suppleant:


Kenth Andersson
Telefon: 070-810 13 84

Suppleant:

Thomas Andersson
Telefon: 070-850 15 76

Revisorer

Ingvar Borgqvist
Telefon:
ingvar.borgqvist@gmail.com

Knut Hessbo
Telefon:
knut.hessbo@andco.se

Bankommittén

Ordförande:
Olle Persson
Telefon: 0768864318
olle.a.persson@hotmail.com

Ledamot:
Sven Persson
Telefon: 0706979374

Ledamot:
Rolf Svantesson
Telefon: 0703704420

Ledamot:
Pär Himberg
Telefon: 0707701710

Ledamot:
Björn Borg
Telefon: 0709407062

Ledamot:
Peter Magnusson
Telefon: 0725446937

Ledamot:
Kjell Jonassen
Telefon: 0702056898

Bankommitténs uppgifter

* Ansvara för att höja kvalitéten på banan
* Föreslå och aktivt delta i banförbättringar
* Ansvara för klubbens miljöarbete
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från bankommittén

Vid frost, inget spel på ordinarie greener.
Bollautomaten på driving range är öppen.
Glöm inte att laga era nedslagsmärken.

Damkommittén

Ordförande:
Ingelise Fjeldstad
Telefon: 0702392090
ingelise.fjeldstad@oktv.se

Ledamot:
Britt Stenberg
Telefon: 045448111
Mobil: 0702736450
britt.stenberg@oktv.se

Ledamot:
Monica Olandersson
Mobil: 0705368846
monica.olandersson@oktv.se

Ledamot:
Carola Elfwing
Telefon: 0454301330
Mobil: 0708227762
celfwing@outlook.com

Ledamot:
Eva Peter
Mobil: 0723249044
evapeter1951@gmail.com

Damkommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens damverksamhet
* Verka för ett ökat intresse bland flickor och damer för att börja spela golf
* Arrangera speciella damtävlingar i samarbete med tävlingskommittén
* Anordna tisdagsgolfen varje vecka där alla damer i klubben är välkomna oavsett handicap
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Damkommittén

Start för Tisdagsgolfen är tisdag 3 maj, det kommer arrangeras några tävlingar med gemensamma samlingar eller genomgångar.

Klubben kommer precis som tidigare hålla ett antal tider från kl. 15:00 och framåt.

För mer information, inklusive kontaktuppgifter till varandra, vänligen vänd er till Damkommitténs ordförande Ingelise Fjeldstad (ingelise.fjeldstad@oktv.se, 0702392090) eller Kansliet (boagk@oktv.se, 0454-43366).

Information 2022: Damernas tisdagsgolf med samling kl. 14:45 varje tisdag med start 3 maj.
För att läsa schemat över spelprogrammet 2022, se nedan

Boadamerna 2023 vår

Boadamerna 2023 höst

Juniorkommittén

Ordförande:

Telefon:

Ledamot:
Dennis Åkesson
Telefon:
holjegolf@gmail.com

Ledamot:
Lars Johansson
Telefon: 0705300459
lars.johansson@oktv.se

Juniorkommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens junior- och ungdomsverksamhet
* Verka för ett ökat intresse bland knattar och ungdomar för att börja spela golf
* Arrangera speciella junior- och ungdomstävlingar i samarbete med tävlingskommittén

Seniorkommittén

Ordförande:
Bengt-Åke Åkesson
Telefon: 0708904825

Ledamot:
Anders Emanuelsson
Telefon: 0705362154

Ledamot:
Rune Jönsson
Telefon: 0709942964

Ledamot:
Roland Porshammar
Telefon: 0706903412

Seniorkommitténs uppgifter

* Ansvara för seniorverksamheten
* Ansvara för att samarbeta med övriga blekingeklubbar gällande seriespelet för H45, H55 och H65
* Arrangera speciella seniortävlingar i samarbete med tävlingskommittén
* Arbeta för ett spelutbyte med seniorer i andra golfklubbar
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Seniorkommittén

Vecka 14 Start för Onsdagsgolfen och Fredagstolvan kl. 09:00 hela säsongen.

Onsdagsgolfen

Nytt för i år är att onsdagsgolfen spelas utan kontantavgiften 20 kr per spelare och rond.

För seriespelet om BOA pokal gäller följande:

De som spelar onsdagsgolfen och vill delta i årets spel om BOA pokal erlägger som engångsinsats 100 kr. Serien gäller från den 17/5 till mitten av oktober då vi avslutar med prisudelning. Alla pengar som har betalts in kommer att gå till priser så att ett 0-resultat finns vid avslutningen.

Vi spelar c:a 20 ronder.Man kan när som helst under spelperioden anmäla sig till seriespelet genom att erlägga insatsen som då gäller från den vecka som den är betald.

Insatsen kan betalas kontant till Rune Jönsson eller via Swish 0709 942964 märk med BOAoldboys.

 Vi spelar 18 hål singel slaggolf där dom 10 bästa ronderna räknas som slutresultat.

Poängen per rond räknas enligt följande:

1:a plats 10 p, 2:aplats 8 p. 3:e plats 6 p, 4:e plats 5 p, 5:e plats 4 p, 6:e plats 3 p, 7:e plats 2 p

övriga 1 poäng

Endast spel på BOA golfbana gäller.

Detagar- och resultatlista redovisas på anslagstavlan i klubbstugan.

Seniorkommitten

Varje spelare skall fylla i scorekortet, som skall vara korrekt fört enligt golfreglerna.
Vid felaktigt fört scorekort ogiltigförklaras detta.

Seniormatch Boa GK/Sölvesborgs GK 2023 
Spelas den 15/6-23 på Sölvesborgs GK & den 13/9-23 på Boa GK Olofström
Kanonstart kl. 9.00

Marknadskommittén

Ordförande:
Klavs Wix Nielsen
Telefon: 0705602966
klavs.wix@oktv.se

Ledamot:
Mats Markström
Telefon: 0763206035
mats.markstrom@oktv.se

Ledamot:
Jimmie Svensson
Telefon: 0733936903
jimmie.svensson64@gmail.com

Ledamot:
Willy Cardell
Telefon: 0708415403
willy.cardell@oktv.se

Ledamot:
Olle Persson
Telefon: 0768864318
olle.a.persson@hotmail.com

Marknadskommitténs uppgifter

* Ansvara för klubbens sponsringsverksamhet
* Hjälpa tävlingskommittén med att ordna sponsorer och priser till klubbens tävlingar
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Marknadskommittén

Vi ser fram emot ett fortsatt framgångsrikt samarbete med våra partners under säsongen.

Utbildningskommittén

Ordförande:
Bodil Madisson
Telefon: 070-984 64 97

Ledamot:
Dennis Åkesson
Telefon: 076-870 12 42

Steve Holmström
Telefon: 073-826 81 74

Utbildningskommitténs uppgifter

* Ansvara för utbildning av nya medlemmar
* Anordna kurser och vidareutbildning av klubbens funktionärer
* Kontrollera att golfreglerna följs på banan tillsammans med erfarna spelare
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Utbildningskommittén

Årets första utbildningsomgång för Grönt Kort startar i mitten av april.
Vid intresse: kontakta kansliet på 0454 – 43366 eller boagk@oktv.se.

Regel & Handicapkommittén

Ordförande:

Ledamot:
Bodil Madisson
Telefon: 0709846497
bodil.madisson@oktv.se

Regel & Handicapkommitténs uppgifter

* Utfärda lokala regler och föreskrifter samt se till så att dessa är aktuella
* Vid behov utfärda tillfälliga lokala regler
* Ansvara för att medlemmarna har ett rättvisande handicap som motsvarar deras spelstandard
* Genomföra årlig revision av medlemmarnas handicap
* Besvara frågor från medlemmar i regel- och handicapfrågor
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträden

Information från Regel & Handicapkommittén

* Fr.o.m. 1 januari 2019 har nya golfregler börjat att gälla.
* Det är R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews) och USGA (United States Golf Association) som tillsammans har tagit fram ett helt nytt regelverk i syfte att förenkla och modernisera golfspelet.
* Detta ska bl.a. leda till ett snabbare spel och att s.k. regelfällor inte längre finns kvar.
* På R&A:s hemsida (randa.org) finns 2019 års Regler för golfspel, Spelarens upplaga och Definitioner tillgängliga i svensk översättning.
* Dessutom finns Appen Rules of Golf 2019 för nedladdningen både för Android och för iPhone.

Medlemskommittén

Ordförande:
Leif Jönsson
Telefon: 079-355 81 78

Ledamot:
Ulrika Johannisson
Telefon: 076-354 02 02

Bo Jansson
Telefon: 073-362 26 78

Kent Andersson
Telefon: 070-810 13 84

Medlemskommitténs uppgifter:

* Ansvara för att klubben syns och visas i sådan omfattning att såväl medlemmar som gäster får en positiv bild och upplevelse av klubben.
* Föreslå aktiviteter i samverkan med kansliet
* Lämna löpande information till styrelsen angående planerade och genomförda aktiviteter
* Ansvara för medlemsvård och medlemsvärvning
* Anordna torsdagsgolfen varje vecka för nybörjare och medlemmar som saknar spelsällskap
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträdanden

Information från Medlemskommittén:

Missa inte Torsdagsgolfen varje torsdag kl. 17:00.

Tävlingskommittén

Ordförande:
Åsa Mossmyr
Telefon: 070-511 40 20

Ledamot:
Kerstin Mattisson
Telefon: 070-691 49 01

Steve Holmström
Telefon: 073-826 81 74

Vi blir gärna fler i tävlingskommittén.

Är ni sugna på att hjälpa till så hör av er till kansliet.

Tävlingskommitténs uppgifter:

* Ansvara för klubbens tävlingsverksamhet
* Fastställa tävlingsprogram och se till så att det är startförbud på banan under tävlingar
* Administrera klubbens tävlingsverksamhet med att bl.a. sammanställa start- och resultatlistor
* Biträda juniorkommittén och damkommittén i samband med junior- och damtävlingar
* Informera media om tävlingsresultaten
* Lämna budgetförslag till styrelsen
* Föra protokoll över sina sammanträdanden

Information från Tävlingskommittén:

Tävlingsprogrammet för finns att läsa under Tävlingar.

en_USEnglish