Här kommer fråga #39 och fråga #40 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #39:

En spelare spelar hål 13 på Boa GK Olofström. Efter två slag ligger bollen ca 2 meter bakom avståndspinnen för 150 m. Pinnen står precis i spelarens tänkta spellinje mot green. Vad får spelaren göra?

A: Spelaren får droppa för oflyttbart tillverkat föremål, så att pinnen inte längre är i spellinjen.
B: Spelaren får inte droppa då svingen inte störs av pinnen, utan måste spela bollen som den ligger.
C: Spelaren får ta bort pinnen utan plikt.

Veckans Regelfråga #40:

En spelare slår sitt andra slag mot green på hål 18 på Boa GK Olofström. Bollen hamnar på grusvägen intill röd tee på hål 1. Vad får spelaren göra utan att få pliktslag?

A: Droppa bollen enligt onormala banförhållanden eftersom grusvägen är en belagd väg.
B: Spela bollen som den ligger eftersom vägen definieras som en organisk del av banan enligt klubbens lokala regler.
C: Förklara bollen ospelbar.

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #37:

En spelare återplacerar av misstag sin boll på green bakom en närliggande markeringsknapp (23 meter från hål) som inte var hans/hennes. Spelaren spelar bollen och upptäcker sedan misstaget. Spelaren lyfter bollen (3 meter från hål), återplacerar den bakom sin markeringsknapp (22 meter från hål) och spelar därifrån. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 2 pliktslag
C: 4 pliktslag

Förklaring: Om du har spelat från fel plats, men det är inte ett allvarligt brott, får du den allmänna plikten (två slag) och måste spela hålet färdigt med bollen som spelats från fel plats. Eftersom spelaren lyfte bollen och återplacerade den bakom sin markeringsknapp spelades bollen därmed från fel plats ännu en gång, vilket ger ytterligare två slags plikt. (Regel 14.7).

Veckans Regelfråga #38:

En tävling spelas med en lokal regel om lägesförbättring inom en klubblängd på den finklippta delen av spelfältet. Spelaren lyfter sin boll utan att markera den och placerar den på en annan plats inom en klubblängd. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 1 pliktslag
C: 2 pliktslag

Förklaring: Inget pliktslag enligt lokal regel för lägesförbättring.

.
Om ni vill friska upp era regelkunskaper inför säsongen så finns alla tidigare frågor och svar samlade här…

Veckans Regelfråga #37 och #38
Veckans Regelfråga #35 och #36
Veckans Regelfråga #33 och #34
Veckans Regelfråga #31 och #32
Veckans Regelfråga #29 och #30
Veckans Regelfråga #27 och #28
Veckans Regelfråga #25 och #26
Veckans Regelfråga #23 och #24
Veckans Regelfråga #21 och #22
Veckans Regelfråga #19 och #20
Veckans Regelfråga #17 och #18
Veckans Regelfråga #15 och #16
Veckans Regelfråga #13 och #14
Veckans Regelfråga #11 och #12
Veckans Regelfråga #9 och #10
Veckans Regelfråga #7 och #8
Veckans Regelfråga #5 och #6
Veckans Regelfråga #3 och #4
Veckans Regelfråga #1 och #2

.

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.