Här kommer fråga #11 och fråga #12 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #11:

En spelare droppar en boll på ett korrekt sätt i lättnadsområdet, men efter att bollen har tagit mark så träffar den av misstag spelarens fot. Bollen stannar dock kvar inom lättnadsområdet. Ska spelaren droppa om bollen på nytt?

A: Sant
B: Falskt

Veckans Regelfråga #12:

En spelares boll i slagspel ligger på en grusväg. Spelaren har rätt till lättnad från vägen, men beslutar sig för att spela bollen som den ligger. Spelaren tar innan slaget bort lite löst grus som kan ha störande inverkan på slaget. Vad blir domslutet?

A: Spelaren får två slags plikt.
B: Spelaren får ett slags plikt.
C: Spelaren får ingen plikt.

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #9:

Är det tillåtet att ta sin stans utanför banan (out-of-bounds) när man spelar en boll som är i spel på banan?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: En spelare får stå out-of-bounds för att spela en boll som ligger på banan (Regel 18.2a).

Veckans Regelfråga #10:

När en spelare i slagspel slår ett slag från ett dåligt läge träffar spelaren av misstag bollen en andra gång i sin genomsving. Vad blir domslutet?

A: Dubbelslaget räknas som ett slag och spelaren får ytterligare ett slags plikt.
B: Dubbelslaget räknas som två slag men det blir ingen ytterligare plikt.
C: Dubbelslaget räknas som ett enda slag och det blir ingen plikt.

Förklaring: Om spelarens klubba oavsiktligt träffar bollen mer än en gång räknas detta som ett enda slag och blir ingen plikt (Regel 10.1a).

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.

Missa inte att hålla utkik under julhelgen för en Julspecial av Veckans Regelfråga!