Under hösten och vintern kommer vi här på hemsidan, ungefär en gång i veckan, att publicera lite spännande regelfrågor.

Här är nu fråga #3 och fråga #4.

Veckans Regelfråga #3:

Får en spelare i slagspel öva slag från en bunker nära green på det hål som just avslutats?

A: Sant
B: Falskt

Veckans Regelfråga #4:

Enligt regeln för ospelbar boll, kan man använda den närmaste punkten för fullständig lättnad som referenspunkt när man droppar?

A: Sant
B: Falskt

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #1:

Är tillfälligt vatten på banan att betrakta som ett onormalt banförhållande (vilket i så fall ger lättnad utan plikt)?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: Definition av onormala banförhållande gäller för någon av dessa fyra förhållanden…
* Hål gjort av djur
* Mark under arbete
* Oflyttbart tillverkat föremål
* Tillfälligt vatten

Veckans Regelfråga #2:

För att avgöra om en boll är out-of-bounds eller fortfarande i spel, är det då de yttersta punkterna i marknivå på gränspinnarna som definierar gränsen för out-of-bounds?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: När gränsen för out-of-bounds definieras av pinnar, bestäms gränsen av linjen mellan de innersta punkterna på pinnarna i marknivå på bansidan. Det innebär att någon del av bollen måste vara innanför pinnarna för att bollen inte ska vara out-of-bounds.

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.