Under hösten och vintern kommer vi här på hemsidan, ungefär en gång i veckan, att publicera lite spännande regelfrågor.

Vi hoppas att ni ska tycka att det är både intressant och lärorikt att ta ställning till hur man ska agera i några olika situationer som kan uppstå på banan.

Frågorna är framtagna och sammanställda av Benny Larsson (förbundsdomare med bl.a. ett guld och två silver från Regel-SM på meritlistan samt ordförande i regel- och handicapkommittén) tillsammans med Bodil Madisson (distriktsdomare samt ledamot i regel- och handicapkommittén).

Vi presenterar två frågor i taget, en lite lättare och en som är en aning klurigare.

Svaret på frågorna kommer sedan att läggas ut i samband med att följande veckas frågor publiceras.

Veckans Regelfråga #1:

Är tillfälligt vatten på banan att betrakta som ett onormalt banförhållande (vilket i så fall ger lättnad utan plikt)?

A: Sant
B: Falskt

Veckans Regelfråga #2:

För att avgöra om en boll är out-of-bounds eller fortfarande i spel, är det då de yttersta punkterna i marknivå på gränspinnarna som definierar gränsen för out-of-bounds?

A: Sant
B: Falskt

Har ni funderingar eller andra synpunkter kring frågorna så går det bra att kontakta Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.

Lycka till!