Det börjar närma sig säsongsstart, men fortfarande återstår några frågor i vår vinterserie ”Veckans Regelfråga”. Här kommer fråga #33 och fråga #34…

Veckans Regelfråga #33:

Vilka av följande skador på green får spelaren inte laga?

A: Gamla hålpluggar och torvpluggar.
B: Luftningshål och skåror från vertikalskärning.
C: Djurspår, hovmärken och inbäddade föremål (t.ex. stenar och ekollon).

Veckans Regelfråga #34:

När en spelare tar lättnad för mark under arbete droppar spelaren bollen från axelhöjd. Bollen hamnar i lättnadsområdet men rullar utanför. Spelaren väljer att spela bollen ändå. Vad blir domslutet?

A: 1 pliktslag
B: 2 pliktslag
C: 3 pliktslag

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #31:

En grupp spelare upptäcker att en tee-markering saknas i tee-området på ett hål. De uppskattar måtten på tee-området baserat på den markering som finns och spelar från det uppskattade tee-området. De slutför sedan rundan och skriver under och lämnar in sina scorekort. Vad blir domslutet?

A: Om tävlingsledningen är övertygad om att spelarna gjorde en rimlig bedömning för att göra en exakt uppskattning av platsen för tee-områdets kanter kommer spelarnas rimliga bedömning att accepteras av tävlingsledningen, även om det senare visar sig vara fel.
B: Varje spelare får två pliktslag för att de inte har stoppat spelet och begärt hjälp av tävlingsledningen.
C: Spelarna diskvalificeras.

Förklaring: Om tävlingsledningen är övertygad om att spelarna gjorde en rimlig bedömning för att göra en exakt uppskattning av platsen för tee-områdets kanter kommer spelarnas rimliga bedömning att accepteras av tävlingsledningen, även om det senare visar sig vara fel (Regel 6.1).

Veckans Regelfråga #32:

Spelare A lyfter sin boll på green och lägger den åt sidan. Spelare B puttar därefter men hans/hennes boll råkar träffa och påverka spelare A:s boll. Vad blir domslutet?

A: Det blir ingen plikt för någon av spelarna. Spelare A måste återplacera sin boll på den plats från vilken den lyfts. Spelare B:s slag räknas inte och spelare B:s ursprungliga boll eller en annan boll måste återplaceras på sin ursprungliga plats.
B: Spelare B får två pliktslag. Spelare A måste återplacera sin boll på den plats från vilken den lyfts och spelare B måste spela sin boll där den ligger.
C: Det blir ingen plikt för någon av spelarna. Spelare A måste återplacera sin boll på den plats från vilken den lyfts och spelare B:s boll spelas som den ligger.

Förklaring: Eftersom spelare A:s boll har lyfts är den inte i spel. Det blir därför ingen plikt för spelare B då hans/hennes boll träffar spelare A:s boll. P.g.a. att spelare A:s boll är lyft räknas den som ett flyttbart tillverkat föremål. Spelare B:s slag måste därför annulleras och slaget spelas om (Regel 11.1).

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.