Här kommer fråga #5 och fråga #6 i vår höst- och vinterserie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #5:

Har en spelare rätt till lättnad utan plikt när spelarens boll är pluggad i ruffen?

A: Sant
B: Falskt

Veckans Regelfråga #6:

Anses varje sandyta på banan, vara sig den är iordningsställd eller inte, vara en bunker?

A: Sant
B: Falskt

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #3:

Får en spelare i slagspel öva slag från en bunker nära green på det hål som just avslutats?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: En spelare får öva puttning eller chippning på eller nära green på det hål som just avslutats, men sådana övningsslag får inte göras från en bunker (Regel 5.5b).

Veckans Regelfråga #4:

Enligt regeln för ospelbar boll, kan man använda den närmaste punkten för fullständig lättnad som referenspunkt när man droppar?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: Närmaste punkten för fullständig lättnad är referenspunkten för att ta lättnad för…
* Onormalt banförhållande
* Farlig situation p.g.a. djur
* Fel green
* Spelförbudszon
(D.v.s. inte när det gäller dropp enligt regeln för ospelbar boll. Se bilden nedan vad som gäller för ospelbar boll.)

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.