Här kommer fråga #29 och fråga #30 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #29:

I en slagtävling på Boa GK Olofström slår en spelare ut på hål 8. Bollen går till vänster i riktning mot toaletten och Västra Orlundsån. Efter att ha letat efter bollen i två minuter i och utanför pliktområdet bestämmer sig spelaren för att droppa för pliktområdet. Spelaren avslutar därefter hålet och slår ut på hål 9. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 2 pliktslag
C: Diskvalifikation

Veckans Regelfråga #30:

En spelare slår sitt utslag och ser att bollen går mot ett område med hög ruff. Eftersom det kan bli svårt att hitta bollen säger spelaren ”Jag slår en till” och slår nästa boll mitt i fairway. Efter två minuters letande hittar spelaren sin första boll i ruffen och fortsätter att spela på den. Han/Hon avslutar sedan hålet och slår ut på nästa hål. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 2 pliktslag
C: Diskvalifikation

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #27:

En spelares boll ligger på fairway. Spelaren kan inte identifiera bollen eftersom hans/hennes markering på bollen inte syns. För att undersöka om det är rätt boll lyfter spelaren bollen utan att först markera dess läge. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 1 pliktslag
C: 2 pliktslag

Förklaring: Om en boll kan vara din men du kan inte identifiera den som den ligger, får du lyfta bollen för att identifiera den. Men bollens läge måste först markeras och bollen får inte rengöras mer än vad som behövs för att identifiera den (utom på green). Om den lyfta bollen är din boll eller en annan spelares boll, måste den återplaceras på sin ursprungliga punkt. Om du lyfter din boll för att identifiera den när det rimligen inte är nödvändigt, inte markerar läget för bollen innan den lyfts eller rengör den när det inte är tillåtet, får du ett slags plikt (Regel 7.3).

Veckans Regelfråga #28:

En spelare slår ut från tee på hål 14 på Boa GK Olofström. Bollen hamnar mitt på den belagda vägen mellan hål 13 och hål 14. Spelaren, som är högerspelare, tar lättnad för vägen och droppar sin boll på höger sida om vägen (mot fairway på hål 14) och spelar sedan bollen. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 1 pliktslag
C: 2 pliktslag

Förklaring: Spelarens närmaste plats för fullständig lättnad (bollpunkt) blir, eftersom bollen ligger mitt på vägen, på den vänstra sidan av vägen (d.v.s. mot stenmuren). Spelaren har därmed slagit bollen från fel plats vilket ger två pliktslag (Regel 14.7).

Bilden ovan visar hur en högerspelare ska droppa från vägen mellan hål 13 och hål 14 på Boa GK Olofström.

Lättnad utan plikt är tillåtet för störande inverkan av ett onormalt banförhållande, inklusive ett oflyttbart tillverkat föremål, när bollen berör eller ligger i eller på förhållandet (B1), eller när förhållandet har störande inverkan på området för avsedd stans (B2) eller sving. Närmaste punkt för fullständig lättnad för B1 är P1, och är mycket nära förhållandet. För B2, är närmaste punkten för fullständig lättnad P2, som är längre från förhållandet eftersom stansen måste vara fri från det onormala banförhållandet (Regel 16.1a).

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.