Här kommer fråga #27 och fråga #28 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #27:

En spelares boll ligger på fairway. Spelaren kan inte identifiera bollen eftersom hans/hennes markering på bollen inte syns. För att undersöka om det är rätt boll lyfter spelaren bollen utan att först markera dess läge. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 1 pliktslag
C: 2 pliktslag

Veckans Regelfråga #28:

En spelare slår ut från tee på hål 14 på Boa GK Olofström. Bollen hamnar mitt på den belagda vägen mellan hål 13 och hål 14. Spelaren, som är högerspelare, tar lättnad för vägen och droppar sin boll på höger sida om vägen (mot fairway på hål 14) och spelar sedan bollen. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 1 pliktslag
C: 2 pliktslag

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #25:

I en slagtävling så letar spelaren efter sin boll som slogs från tee, men väljer efter någon minut att gå tillbaka och pegga upp en ny boll, men slår då en luftsving och missar bollen totalt. Då ropar någon att den första bollen är hittad. Spelaren lyfter bollen från peggen och går till den första bollen, spelar hålet med den och slår sedan ut på nästa hål. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 2 pliktslag
C: Diskvalifikation

Förklaring: En spelare får inte slå ett slag mot fel boll. Om spelaren inte rättar till misstaget innan han/hon slår ett slag för att starta ett annat hål, eller om det rör sig om det sista hålet för ronden innan hans/hennes scorekort lämnas in, blir spelaren diskvalificerad. I poängbogey blir det 0 poäng och i slaggolf max antal slag. (Regel 6.3c).

Veckans Regelfråga #26:

En spelare slår sitt utslag ut i ruffen. Då spelaren letar efter bollen så råkar han/hon sparka till den. Spelaren återplacerar bollen där han/hon bedömde att den låg. Sedan trampar han/hon ner gräset bakom bollen. Vad blir domslutet?

A: 1 pliktslag
B: 2 pliktslag
C: 3 pliktslag

Förklaring: Ingen plikt för att bollen rubbades men 2 slags plikt för att spelaren förbättrade bollens läge genom att trampa ner gräset (Regel 8.1).

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.