Här kommer fråga #7 och fråga #8 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #7:

En spelare blir ombedd att lyfta sin boll som ligger precis utanför green eftersom den är i motspelarens spellinje. Tillåts spelaren att rengöra bollen utan plikt?

A: Sant
B: Falskt

Veckans Regelfråga #8:

En spelare gör en övningssving med sin klubba och rubbar av misstag sin boll i spel på fairway. Vad blir domslutet?

A: Spelaren får ingen plikt, men bollens rörelse räknas som ett slag och bollen måste spelas som den ligger.
B: Spelaren får ett slags plikt och måste återplacera bollen.
C: Spelaren får ingen plikt, men måste återplacera bollen.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #5:

Har en spelare rätt till lättnad utan plikt när spelarens boll är pluggad i ruffen?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: Lättnad tillåts för en boll som är pluggad på spelfältet (utom när den är pluggad i sand på spelfältet, eller om störande inverkan av något annat än att bollen är pluggad gör slaget uppenbart orimligt) – (Regel 16.3).

Veckans Regelfråga #6:

Anses varje sandyta på banan, vara sig den är iordningsställd eller inte, vara en bunker?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: Definitionen av en bunker är ”En särskild iordningsställd sandyta, som ofta är en fördjupning, från vilken torv eller jord har tagits bort”. En s.k. ”Waste area” är med andra ord inte att betrakta som en bunker.

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.