Här kommer två nya frågor i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #13:

Om man tar lättnad enligt en regel som kräver droppning, måste bollen då droppas från knähöjd med armen fullt utsträckt från kroppen?

A: Sant
B: Falskt

Veckans Regelfråga #14:

Är en flaggstång ett flyttbart tillverkat föremål?

A: Sant
B: Falskt

.

Missa inte heller den spännande Julspecialen av Veckans Regelfråga.

För att komma till frågorna: Klicka Här.

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #11:

En spelare droppar en boll på ett korrekt sätt i lättnadsområdet, men efter att bollen har tagit mark så träffar den av misstag spelarens fot. Bollen stannar dock kvar inom lättnadsområdet. Ska spelaren droppa om bollen på nytt?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: En spelare har slutfört droppningsproceduren när en boll droppats på ett riktigt sätt och stannat i lättnadsområdet. Det spelar ingen roll om bollen, efter att ha träffat marken, vidrör någon person, utrustning eller något annat utomstående innan den stannar. Om bollen stannar i lättnadsområdet är lättnadsproceduren slutförd och bollen måste spelas som den ligger (Regel 14.3c).

Veckans Regelfråga #12:

En spelares boll i slagspel ligger på en grusväg. Spelaren har rätt till lättnad från vägen, men beslutar sig för att spela bollen som den ligger. Spelaren tar innan slaget bort lite löst grus som kan ha störande inverkan på slaget. Vad blir domslutet?

A: Spelaren får två slags plikt.
B: Spelaren får ett slags plikt.
C: Spelaren får ingen plikt.

Förklaring: Grus är lösa naturföremål och spelaren får, utan plikt, ta bort lösa naturföremål var som helst på banan (Regel 15.1a).

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.