Här är årets första frågor i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #15:

En spelares boll ligger i ett hål gjort av en kanin i en bunker. Har spelaren rätt till lättnad utan plikt?

A: Sant
B: Falskt

Veckans Regelfråga #16:

En spelare i slagspel startar ett hål genom att spela från en plats utanför tee. Får spelaren då två slags plikt och måste spela bollen som den ligger?

A: Sant
B: Falskt

Bonusfråga:

Under den andra ronden i fredags av Tournament of Champions på PGA Touren så blåste Joaquin Niemanns paraply sönder av de hårda vindarna. Han lånade då ett paraply av en av tävlingens funktionärer. Vad blev USGA och tävlingsledningens reaktion när de fick reda på detta?

A: Inget straff
B: 1 slags plikt
C: 2 slags plikt
D: Diskvalifikation

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #13:

Om man tar lättnad enligt en regel som kräver droppning, måste bollen då droppas från knähöjd med armen fullt utsträckt från kroppen?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: Definition droppning – Att hålla bollen och släppa den så att den faller genom luften, med avsikt att bollen ska bli i spel. En boll måste droppas rakt ned från knähöjd. ”Knähöjd” innebär höjden på en spelares knä i stående position. Men spelaren behöver inte vara i en stående position när bollen droppas (Regel 14.3b).

Veckans Regelfråga #14:

Är en flaggstång ett flyttbart tillverkat föremål?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: Definition av tillverkat föremål – Varje konstgjort föremål utom organiska föremål och föremål för banans gräns.

.För att se svaren på Julspecialen av Veckans Regelfråga: Klicka Här.

.

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.