Här kommer fråga #31 och fråga #32 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #31:

En grupp spelare upptäcker att en tee-markering saknas i tee-området på ett hål. De uppskattar måtten på tee-området baserat på den markering som finns och spelar från det uppskattade tee-området. De slutför sedan rundan och skriver under och lämnar in sina scorekort. Vad blir domslutet?

A: Om tävlingsledningen är övertygad om att spelarna gjorde en rimlig bedömning för att göra en exakt uppskattning av platsen för tee-områdets kanter kommer spelarnas rimliga bedömning att accepteras av tävlingsledningen, även om det senare visar sig vara fel.
B: Varje spelare får två pliktslag för att de inte har stoppat spelet och begärt hjälp av tävlingsledningen.
C: Spelarna diskvalificeras.

Veckans Regelfråga #32:

Spelare A lyfter sin boll på green och lägger den åt sidan. Spelare B puttar därefter men hans/hennes boll råkar träffa och påverka spelare A:s boll. Vad blir domslutet?

A: Det blir ingen plikt för någon av spelarna. Spelare A måste återplacera sin boll på den plats från vilken den lyfts. Spelare B:s slag räknas inte och spelare B:s ursprungliga boll eller en annan boll måste återplaceras på sin ursprungliga plats.
B: Spelare B får två pliktslag. Spelare A måste återplacera sin boll på den plats från vilken den lyfts och spelare B måste spela sin boll där den ligger.
C: Det blir ingen plikt för någon av spelarna. Spelare A måste återplacera sin boll på den plats från vilken den lyfts och spelare B:s boll spelas som den ligger.

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #29:

I en slagtävling på Boa GK Olofström slår en spelare ut på hål 8. Bollen går till vänster i riktning mot toaletten och Västra Orlundsån. Efter att ha letat efter bollen i två minuter i och utanför pliktområdet bestämmer sig spelaren för att droppa för pliktområdet. Spelaren avslutar därefter hålet och slår ut på hål 9. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 2 pliktslag
C: Diskvalifikation

Förklaring: Spelaren får bara droppa för pliktområde om det är känt eller så gott som säkert att bollen har hamnat i pliktområdet. Då spelaren droppade vid ån spelades bollen från fel plats och det var dessutom ett allvarligt fel. Eftersom spelaren inte rättade sitt fel innan utslaget på nästa hål så blir spelaren diskvalificerad i slagtävling. I poängbogey blir det noll poäng och i slaggolf blir det max antal slag (=8) på hålet (Regel 14.7).

Veckans Regelfråga #30:

En spelare slår sitt utslag och ser att bollen går mot ett område med hög ruff. Eftersom det kan bli svårt att hitta bollen säger spelaren ”Jag slår en till” och slår nästa boll mitt i fairway. Efter två minuters letande hittar spelaren sin första boll i ruffen och fortsätter att spela på den. Han/Hon avslutar sedan hålet och slår ut på nästa hål. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 2 pliktslag
C: Diskvalifikation

Förklaring: När man slår en provisorisk boll ska det klart framgå att det är just en provisorisk boll. Det räcker inte med att bara säga ”Jag slår en till”. I detta fall så blir boll nummer två den boll som är i spel, vilket innebär att den första bollen således är fel boll. Eftersom spelaren inte rättade sitt misstag innan utslaget gjordes på nästa hål så blir han/hon diskvalificerad i slagtävling för spel på fel boll. I poängbogey blir det noll poäng och i slaggolf blir det max antal slag (Regel 18.3).

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.