Här kommer fråga #9 och fråga #10 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #9:

Är det tillåtet att ta sin stans utanför banan (out-of-bounds) när man spelar en boll som är i spel på banan?

A: Sant
B: Falskt

Veckans Regelfråga #10:

När en spelare i slagspel slår ett slag från ett dåligt läge träffar spelaren av misstag bollen en andra gång i sin genomsving. Vad blir domslutet?

A: Dubbelslaget räknas som ett slag och spelaren får ytterligare ett slags plikt.
B: Dubbelslaget räknas som två slag men det blir ingen ytterligare plikt.
C: Dubbelslaget räknas som ett enda slag och det blir ingen plikt.

.

.Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #7:

En spelare blir ombedd att lyfta sin boll som ligger precis utanför green eftersom den är i motspelarens spellinje. Tillåts spelaren att rengöra bollen utan plikt?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: Rengöring av bollen är inte tillåten när en boll som stör spelet lyfts från alla delar av banan förutom från green. Om du lyfter din boll för att identifiera den när det rimligen inte är nödvändigt, inte markerar läget för bollen innan den lyfts eller rengör den när det inte är tillåtet, får du ett slags plikt (Regel 7.3).

Veckans Regelfråga #8:

En spelare gör en övningssving med sin klubba och rubbar av misstag sin boll i spel på fairway. Vad blir domslutet?

A: Spelaren får ingen plikt, men bollens rörelse räknas som ett slag och bollen måste spelas som den ligger.
B: Spelaren får ett slags plikt och måste återplacera bollen.
C: Spelaren får ingen plikt, men måste återplacera bollen.

Förklaring: Om spelaren, utan att slå ett slag, orsakar att bollen rubbas resulterar det i ett slags plikt och att bollen måste återplaceras (Regel 9.4).

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.