Hej!

Julledigheten närmar sig och min förhoppning är en lagom kall julledighet och med ett litet snötäcke som lyser upp tillvaron.

Hösten har inte varit så bra när det gäller möjligheten att spela golf. Känns som om att de flesta dagarna så har regnet varit ett stående inslag. Detta har inneburit att de flesta av oss avslutade årets spelsäsong tidigare än vanligt.

Banan är förberedd som vanligt för spel mot vintergreener men utifrån rådande omständigheter är den inte spelbar då den är för vattensjuk. För de som är sugna att spela vintergolf är förhoppningen att kunna erbjuda detta när banan är i kondition nog att spela på. På vår hemsida kan Ni se vad som gäller för spel på banan framöver.

Tänkte kort sammanfatta vad som är på gång inför säsongen 2020.

Vad gäller banan kommer vi under vintern och våren försöka hinna med följande förbättringar:

• Ombyggnad och översyn av tees på hål 12. Teen kommer att utökas och förlängas lite både i fram- och bakkanten.

• Tee på hål 4 saknar idag fullständig bevattningstäckning. Detta kommer att åtgärdas genom nyinstallation av spridare där det saknas.

• Ett stort arbete kommer genomföras när det gäller borttagandet av sly på banan. Är i stort behov att genomföra detta för att få mer luftgenomströmning och sol till tees och greener. Dessutom ger det ett trevligare intryck av banan.

• Hål 4:s green kommer att ses över. Torrskador och algangrepp (svarta delarna på green) kommer att lagas. Lagningsmaterialet tas från bakre delen av hål 8:s green.

• Ytorna kring parkeringen och klubbhuset kommer att ses över. Målet är att byta ut gamla uttjänta slipers samt sätta upp staket som inramar parkeringen.

• Investeringar kommer att göras i bl.a. ny greenklippare.

Även lite aktiviteter kring ytorna kring klubbhusbyggnaderna:

• Gamla uttjänta slipers kommer att bytas ut.

• Avgränsningsstaket kommer sättas upp för inramning av parkeringen.

• Luftvärmare kommer att installeras i klubbhuset och målet är att på sikt även göra så i personalutrymmet och i restaurangdelen. Detta görs för att få ned dagens förhållandevis höga elförbrukning.

I övrigt har klubben i dagarna lämnat in en ansökan om att få använda preparat för besprutning mot maskrosor m.m. på fairways samt svampmedel för bekämpning av bl.a. dollarspot.

Vi kommer även diskutera med Miljöförbundet Blekinge Väst om möjligheten att installera enskilt avlopp i Boa. Detta då kostnaderna för slamtömning är betungande.

Klubben har även för avsikt att fortsätta med att utveckla träningsytorna kring drivingrangen. Gäller i första hand byggande av väderskydd för 6 stycken utslagsplatser. Innefattar även ett förslag om utbyggnad av dagens puttinggreen med ca 125 m2 samt anläggande av två korthål. För att finansiera delar av detta kommer klubben att söka pengar bl.a. via Idrottslyftet.

Vad gäller vår restaurang så kommer Kicki Olsson att även nästa år driva denna, vilket vi är oerhört tacksamma över.

Intersport har lagt ned sin affärsrörelse i Olofström, vilket gör att även deras lilla shop i Boa försvinner. Klubben har fört diskussioner med Niklas Mathiasson som representerar Cobra och Puma. Klubben kommer att stå för shopen och erbjuda produkter från deras sortiment. I shopen kommer klubben erbjuda basutbud vad gäller handskar, bollar m.m. samt lite kläder i form av tröjor med eller utan klubbens emblem och ett mindre sortiment av övriga kläder. Deras produktkataloger kommer att finnas att tillgå och de som vill beställa ur dessa kan göra så via kansliet/shopen.

Som informerats i olika medier kommer ett nytt handicapsystem att börja gälla under 2020. Innebär att många av oss kommer att få oss tilldelade ett reviderat handicap baserat på det nya regelverket. Ditt nya handicap kommer gälla fr.o.m. 1 mars 2020.

Informationsmaterial är framtaget och klubben planerar att erbjuda de som är intresserade att ta del i hur beräkningen av nytt handicap går till vid ett antal träffar i Boa under januari/februari månad.

Annonseras via vår hemsida samt att klubbens medlemmar kommer erhålla en inbjudan att delta på dessa informationsträffar.

Klubbens Ekonomi

Ekonomiskt kommer vi att redovisa ett resultat som överträffar den budgeterade nivån på 120 000 kr, vilket känns positivt.

Tittar man på intäktssidan så har vi glädjande nog ökat vad gäller sponsorintäkter. Tyvärr så har vi inte ökat greefeeintäkterna som vi hoppats utan hamnar på 2018 års nivå. Vi låg mycket bra till innan höstens regn gjorde att vi tappade många greenfeegäster gentemot förväntat.

Vad gäller kostnadssidan så är den stora posten för året genomförda investeringar i bevattningsanläggningen med ny styrenhet och utbyte av spridare samt ombyggnation av två tees (Hål 7 och 14).

Med detta vill jag tacka för den gångna golfsäsongen och passa på att tillönska Er

GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

Vi hoppas att kunna se alla åter på golfbanan under kommande år.

/ Peter Magnusson, ordförande