Här kommer fråga #17 och fråga #18 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #17:

Ger rött pliktområde spelaren ett extra lättnadsalternativ i sidled utöver de två alternativ som gäller för gult pliktområde (slag och distans och flagglinjen)?

A: Sant
B: Falskt

Veckans Regelfråga #18:

Efter att ha slagit alla övningsslag till vänster på Driving Range lägger spelaren sina siktpinnar på första hålets tee när han/hon ställer upp och slår sitt utslag för att på det sättet försöka träffa fairway. Vad blir domslutet?

A: 1 pliktslag
B: 2 pliktslag
C: Diskvalifikation

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #15:

En spelares boll ligger i ett hål gjort av en kanin i en bunker. Har spelaren rätt till lättnad utan plikt?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: Ett hål gjort av ett djur är ett onormalt banförhållande (Regel 13.1c).

Veckans Regelfråga #16:

En spelare i slagspel startar ett hål genom att spela från en plats utanför tee. Får spelaren då två slags plikt och måste spela bollen som den ligger?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: Om en spelare, som startar ett hål, spelar en boll från en plats utanför tee, får spelaren två slags plikt och måste sedan spela en boll från tee. Om spelaren inte rättar till misstaget innan hon/han slår ett slag för att starta ett annat hål, eller om det rör sig om sista hålet för ronden innan scorekortet lämnas in, blir spelaren diskvalificerad i slagtävling, får 0 poäng i poängbogey och max antal slag i slaggolf.

Bonusfråga:

Under den andra ronden i fredags av Tournament of Champions på PGA Touren så blåste Joaquin Niemanns paraply sönder av de hårda vindarna. Han lånade då ett paraply av en av tävlingens funktionärer. Vad blev USGA och tävlingsledningens reaktion när de fick reda på detta?

A: Inget straff
B: 1 slags plikt
C: 2 slags plikt
D: Diskvalifikation

Förklaring: Det finns inget i golfreglerna som hindrar att man lånar ett paraply. Detsamma gäller också för t.ex. en peg eller en markeringsknapp. Däremot är det inte tillåtet att låna någon annans klubba.

.

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.