Det är inte bara parkeringen som håller på att få en uppfräschning.

Det arbetas också för fullt med att bygga om vit, gul och blå tee på hål 12.

Målet är att tee ska bli jämnare, snyggare och ligga i bättre vinkel mot fairway. 🙂