Här kommer fråga #21 och fråga #22 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #21:

Vid dropp enligt en regel, droppas bollen på ett korrekt sätt två gånger av spelaren och båda gångerna stannar bollen precis utanför lättnadsområdet, men ej närmare hål. Vad gäller?

A: Spelaren måste placera en boll någonstans i lättnadsområdet.
B: Spelaren måste fortsätta droppa tills en boll stannar i lättnadsområdet.
C: Spelaren måste placera en boll på den punkt där den boll som droppades den andra gången först vidrörde marken.

Veckans Regelfråga #22:

På första tee spottar en spelare på driverns slagyta eftersom han/hon tror att det går att öka slaglängden genom att täppa till skårorna på drivern med saliv. Spelaren slår, men luftmissar, och torkar sedan bort saliven från driverns slagyta för att därefter slå ut bollen mot fairway. Vad blir domslutet?

A: 1 pliktslag
B: 2 pliktslag
C: Diskvalifikation

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #19:

Är en övningsgreen som ligger innanför banans gräns att betrakta som fel green?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: Definition av fel green – Varje annan green på banan än greenen på det hål som spelare spelar.

Veckans Regelfråga #20:

En spelare startade ronden med 14 klubbor. På 10:ans tee missar spelaren utslaget och slår därefter i ilska till sin vagn med klubban som blir skadad. Spelaren använder sedan den skadade klubban under resten av ronden. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 2 pliktslag
C: Diskvalifikation

Förklaring: Om din godkända klubba skadas under din rond eller medan spelet är avbrutet, får du fortsätta att slå slag med den skadade klubban under resten av ronden eller få din klubba lagad genom att återställa den så nära som möjligt till dess skick innan skadan inträffade (Regel 4.1a).

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.