Här kommer fråga #19 och fråga #20 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #19:

Är en övningsgreen som ligger innanför banans gräns att betrakta som fel green?

A: Sant
B: Falskt

Veckans Regelfråga #20:

En spelare startade ronden med 14 klubbor. På 10:ans tee missar spelaren utslaget och slår därefter i ilska till sin vagn med klubban som blir skadad. Spelaren använder sedan den skadade klubban under resten av ronden. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 2 pliktslag
C: Diskvalifikation

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #17:

Ger rött pliktområde spelaren ett extra lättnadsalternativ i sidled utöver de två alternativ som gäller för gult pliktområde (slag och distans samt flagglinjen)?

A: Sant
B: Falskt

Förklaring: Definition av pliktområde – Ett område från vilket lättnad medges om spelarens boll stannar där (Regel 17.1d).

Veckans Regelfråga #18:

Efter att ha slagit alla övningsslag till vänster på Driving Range lägger spelaren sina siktpinnar på första hålets tee när han/hon ställer upp och slår sitt utslag för att på det sättet försöka träffa fairway. Vad blir domslutet?

A: 1 pliktslag
B: 2 pliktslag
C: Diskvalifikation

Förklaring: Du får använda utrustning som hjälp i ditt spel under en rond, utom att du inte får skapa en eventuell fördel genom att använda utrustning (utom en klubba eller en boll) som på ett konstgjort sätt tar bort eller minskar behovet av skicklighet eller omdöme som är avgörande för spelets utmaning (Regel 4.3a).

.

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.