Här kommer fråga #23 och fråga #24 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #23:

Efter att ha letat efter sin boll i tjock ruff i drygt två minuter så trampar spelaren på bollen, vilket innebär att den rubbas. Vad blir domslutet?

A: Det blir ingen plikt och spelaren måste droppa bollen så nära den uppskattade punkten som möjligt.
B: Spelaren får ett slags plikt och måste placera bollen på den uppskattade punkten. Om bollen låg under växande gräs, måste den återplaceras under detta gräs.
C: Det blir ingen plikt och spelaren måste placera bollen på den uppskattade punkten. Om bollen låg under gräs, måste den återplaceras under detta gräs.

Veckans Regelfråga #24:

På spelfältet blåser en vindpust en liten gren mot spelarens boll i vila, vilket får bollen att röra sig ett litet avstånd från där den låg på fairway och ut i ruffen. Vad ska spelaren göra?

A: Bollen måste spelas som den ligger i ruffen eftersom vinden är en naturlig kraft.
B: Bollen måste återplaceras på fairway på sin ursprungliga plats utan plikt för spelaren.
C: Bollen måste droppas så nära den ursprungliga platsen på fairway som möjligt.

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #21:

Vid dropp enligt en regel droppas bollen på ett korrekt sätt två gånger av spelaren och båda gångerna stannar bollen precis utanför lättnadsområdet, men ej närmare hål. Vad gäller?

A: Spelaren måste placera en boll någonstans i lättnadsområdet.
B: Spelaren måste fortsätta droppa tills en boll stannar i lättnadsområdet.
C: Spelaren måste placera en boll på den punkt där den boll som droppades den andra gången först vidrörde marken.

Förklaring: Om en boll droppats på ett korrekt sätt två gånger och båda gångerna stannat utanför lättnadsområdet, måste spelaren slutföra lättnadsproceduren genom att placera en boll på den punkt där den boll som droppades den andra gången först vidrörde marken (Regel 14.3c).

Veckans Regelfråga #22:

På första tee spottar en spelare på driverns slagyta eftersom han/hon tror att det går att öka slaglängden genom att täppa till skårorna på drivern med saliv. Spelaren slår, men luftmissar, och torkar sedan bort saliven från driverns slagyta för att därefter slå ut bollen mot fairway. Vad blir domslutet?

A: 1 pliktslag
B: 2 pliktslag
C: Diskvalifikation

Förklaring: Diskvalifikation. Eftersom syftet var att öka slaglängden har spelaren avsiktligt ändrat på klubbans spelegenskaper (Regel 4.1a).

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.