Nu är det bara 30 dagar kvar innan det nya Världshandicapsystemet införs.

Glöm inte att anmäla er till en av våra utbildnings- och informationsträffar ute på Boa.

Välj mellan…
Tisdag den 11 februari kl. 18.00 eller
Tisdag den 18 februari kl. 18.00.

Hör av er med anmälan till boagk@oktv.se senast söndag 9 februari.

Nytt handicapsystem 1 mars 2020 – det här gäller

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet.

De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.

Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap.

Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf efter övergången den 1 mars.

Grunderna i världshandicapsystemet

Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).

Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare. Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan.

Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt (dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap).

Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.

Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t ex slaggolf).

Sköts i Min Golf. Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där kommer du se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

Några av fördelarna

Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.

Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål.

Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

Klubbens Regel- och Handicapkommitté

Har du frågor eller funderingar gällande din handicap, nu eller efter övergången till världshandicapsystemet, kontakta vår Regel- & Handicapkommitté:

Benny Larsson, benny.larsson@oktv.se, 0705141642 (ordförande)
Bodil Madisson, bodil.madisson@oktv.se, 0709846497 (ledamot)

Information från Svenska Golfförbundet

Mer information samt svar på flera av de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet.

Svenska Golfförbundet har också tagit fram en onlineutbildning om handicapsystemet: Klicka på bilden nedan eller Klicka Här.

.

Information på Boa GK Olofströms hemsida

Ytterligare information om världshandicapsystemet finns även publicerat här på hemsidan sedan tidigare…

Boa GK Olofströms hemsida – Nytt Handicapsystem
Boa GK Olofströms hemsida – Nytt Handicapsysytem #2
Boa GK Olofströms hemsida – Nytt Handicapsysytem #3
Boa GK Olofströms hemsida – Nytt Handicapsysytem #4