Grönt Kort

Funderar du på att börja spela golf

Just nu har vi ett bra erbjudande till dig.

Utbildning ”Grönt kort” +medlemskap 2022

(senior från 22år)

 4 400 kr

Utbildning + provmedlemskap 

(ord. pris utbildning 1 695 kr, provmedlemskap 3 600 kr)

Knattar upp till 12 år 600 kr medlemskap + 550 kr utbildning

Juniorer 13-21 år 950 kr medlemskap + utbildning 550 kr

Studerande 22-26 år 2000 kr  medlemskap + utbildning 550 kr

 

Provmedlemskap

(gäller senior från 22år som ej varit medlem i Boa GK Olofström 2020/2021)

För endast 3 600 kr

Gäller 1 år 1 gång

 

Anmälan görs till kansliet

Tel 0454-43366 el 0454-226384

mail: boagk@oktv.se