Boa GK, Olofström vill rikta ett stort tack till Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse

För att återställa kvalitén av vattnet i dammen hål 2 krävs en kostsam investering. Tack vare att Kyrkhults Sparbanks Utvecklingsstiftelse tar större delen av kostnaden kan vi nu möjliggöra den investeringen.

Detta till stor glädje inte minst för miljön men också för våra medlemmar och Green Fee gäster.