Styrelsen har idag beslutat att fastställa nya Lokala Regler för Boa GK Olofström, som är anpassade till de nya golfregler som började gälla vid årsskiftet.

De nya Lokala Reglerna är framtagna av Benny Larsson, regelexpert i klubben och ordförande i Regel- & Handicapkommittén.

Reglerna finns att läsa under Lokala Regler.

På samma sida finns även ett flertal länkar med information om Golfreglerna 2019.

2 Kommentarer
    • Mikael
      Mikael says:

      Hej! Svenska Golfförbundet och dess regelkommitté avråder landets klubbar från att inrätta regeln om förlorad boll eller boll out of bounds. Boa GK Olofström har valt att följa deras rekommendationer. Det går att läsa mer på https://golf.se/

Kommentering är stängd.