Nu finns alla handlingar att läsa och skriva ut inför Årsmötet 2019-03-27.

Handlingarna finns att ta del av under Medlem Login.

Inloggningsuppgifter har skickats ut via e-post under dagen.
Om ni saknar uppgifterna, kontakta kansliet på 0454-433 66 eller boagk@oktv.se.

Mötet börjar kl 19:00. Varmt välkomna!