Vi behöver hjälp att iordningställa våra internvägar, bunkrar och att ta bort nedfallna grenar efter fredagens skyfall och åska.

Måndag 19/7 kl 08.00 ute på Boa, redskap finns. Viktigt att vi återställer vår fina bana.

/Dan