Måndag 17 augusti startar ungdoms- och juniorträningarna upp igen efter sommarlovet.

Tiderna är samma som innan uppehållet…

Måndagar 17.00-18.00:
Barn och ungdomar upp till 12 år

Måndagar 18.00-19.00:
Ungdomar ålder 13+ år

Varmt Välkomna! 🙂

/ Dennis och Carl-Cedric
(holjegolf@gmail.com / cedricsgolf@gmail.com)

.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. Det är viktigt att:

► bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
► det finns goda möjligheter att tvätta händerna
► trängsel mellan människor undviks.

Barn och ungdomar möts redan i skolorna vilket gör att risken för att nya smittkedjor startas får anses vara liten.

Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att ändra myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. och göra ett undantag för barn- och ungdomsidrott.

Med barn- och ungdomsidrott avses idrott för barn och ungdomar födda 2002 eller senare.