Under sommaren och hösten kommer vi vid ett antal tillfällen att genomföra kontroller av erlagd medlemsavgift och greenfee ute på banan.

Tyvärr är detta nödvändigt eftersom flera spelare har ertappats med att spela på banan utan att betala, vilket givetvis inte är tillåtet.

Vid kontrollerna kommer vi att be alla på banan att uppvisa giltig legitimation, Golf-ID och eventuellt greenfeekvitto. Vi kommer sedan att stämma av uppgifterna med klubbens medlemsregister och aktuella bokningar.

Om någon spelare ertappas ska den personen omedelbart lämna banan och dessutom erlägga dubbel greenfee. Händelsen kommer också att rapporteras till spelarens eventuella hemmaklubb och till Svenska Golfförbundet.

Vi hoppas att ni har full förståelse till varför det måste göras och respekterar att vi är tvungna till det.

/ Styrelsen och kansliet Boa GK Olofström