Fredagen den 7 oktober var det som vanligt samling I Boa för den traditionella tävlingsrundan, fredagstolvan. Denna höstdag och tävlingsrunda blev inte som vanligt då Benny hastigt blev sjuk och hjälp tillkallades. Hjälpen kom på plats men trots alla upplivningsförsök gick Bennys liv inte att rädda.

Benny engagerade sig tidigt i klubben och var en av de eldsjälar som varit med sedan klubben bildades i slutet av 1980-talet. Otaliga är de ideella timmar han lagt ned i olika delar av utvecklandet av Olofströms Golfklubb, nuvarande BOA GK Olofström. Nämnas kan att Benny under klubbens början medverkade i tävlingskommittén. Då det på den tiden inte fanns några IT-system till hjälp för dem som jobbade med tävlingar utvecklade han tillsammans med Jan-Erik Hulte ett IT-system för klubbens tävlingsverksamhet som användes i många år. Under åren som gått har Benny, utöver medlem i tävlingskommittén under många år, även innehaft ett antal förtroendeuppdrag inom klubben såsom styrelsemedlem, sekreterare, medlem i bankommittén och valberedningen.

Benny har även lagt åtskilliga timmar på distrikt och förbundsnivå där han medverkat och utbildat golfare i golfregelverket samt verkat som distrikts- och förbundsdomare. Han var även klubbens representant i Blekinge Golfförbund.

Benny var ett aktat namn i Golfsverige då han innehade stor kunskap om golfen och dess golfregelverk. Att kunskapen om regler var omvittnad bevisades genom hans seger i regel-SM 2014 och genom ett antal topp tre placeringar under ett antal år.

Genom sitt kunnande om golfregler valdes han även in i juridiska nämnden för Blekinge och Smålands Golfdistrikt.

Genom sitt stora engagemang under många år för golfens utvecklande och för sitt stora kunnande om golf belönades Benny 2010 med Svenska Golfförbundets silvermärke (nr 270).

En aktad medlem har gått ur tiden och vi inom Boa GK Olofströms vill tacka honom för allt han bidragit med i vår klubbs utvecklande.

Vila i frid Benny.