Medlemsmöte

05/12/2020 14:00 - 15:00

Ändrad datum och plats för medlemsmötet på Boa GK Olofström!

P.g.a. de nya skärpta regionala råd som införts av Region Blekinge och de lokala åtgärder som gäller för Olofströms kommun så kommer Medlemsmötet på Boa GK Olofström att äga rum lördag 5 december 14:00 och genomföras utomhus på Klubbhusområdet.

Föranmälan krävs för att få delta på mötet. Detta ska göras till kansliet på boagk@oktv.se eller 0454-43366 senast två dygn i förväg (torsdag 3/12 14:00).

Vi gör detta för att kunna genomföra mötet på ett så riskfritt sätt som möjligt.

För att snabba på mötet ytterligare så kommer också all information under ”§ 8. Information om klubben och golfbanan” att läggas ut under Medlem Login istället för att redovisas muntligt.

Dessutom gäller fortfarande att om någon uppvisar symtom som snuva, hosta eller feber så är det ett absolut krav att följa Folkhälsomyndighetens råd och stanna hemma från mötet.

Dagordning:

§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av röstlängd
§ 3. Fråga om mötet är behörigt utlyst
§ 4. Fastställande av dagordning
§ 5. Val av mötesordförande
§ 6. Val av mötessekreterare
§ 7. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare
§ 8. Information om klubben och golfbanan
§ 9. Beslut om medlemsavgifter för 2021
§ 10. Mötets avslutande

/ Styrelsen Boa GK Olofström

sv_SESvenska