Här kommer de avslutande frågorna (#43 och #44) i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #43:

En spelare slår en putt för par på green och bollen träffar en annan spelares caddie (som inte passar flaggstången). Efter att ha träffat caddien går bollen i hål. Har spelaren då hålat ut för par?

A: Sant
B: Falskt

Veckans Regelfråga #44:

En spelare slår ut bollen i ruffen och letar i en minut, men hittar inte bollen. Spelaren går tillbaka till tee och peggar upp. Innan spelaren har slagit, och inom de tre minuter som spelaren tillåts att leta, så hittas bollen. Får spelaren fortsätta med den ursprungliga bollen?

A: Sant
B: Falskt

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #41:

Vilket är SANT när det gäller en provisorisk boll?

A: Den blir bollen i spel om den spelas från en plats där den ursprungliga bollen hittas eller närmare hålet än den platsen.
B: Den blir bollen i spel om den spelas från närmare hålet än där den ursprungliga bollen beräknas vara.
C: En spelare får inte spela en provisorisk boll om inte spelaren först har gått fram för att leta efter sin första boll.

Förklaring: Den provisoriska bollen blir din boll i spel med plikt enligt slag och distans i något av dessa fall: När din ursprungliga boll är förlorad var som helst på banan utom i ett pliktområde eller är out of bounds samt när din provisoriska boll spelas från en punkt som är närmare hål än där din ursprungliga boll bedöms vara (Regel 18.3).

Veckans Regelfråga #42:

En spelare markerar och lyfter sin boll och lägger sedan den åt sidan på green. När spelaren återplacerar bollen rullar han/hon den tillbaka med puttern till bollens ursprungliga punkt och slår sedan slaget. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 1 pliktslag
C: 2 pliktslag

Förklaring: Din boll får enligt reglerna endast återplaceras av dig eller någon annan person som lyfte din boll eller orsakade att den rubbades. Om du spelar en boll som återplacerats på ett felaktigt sätt eller återplacerats av någon som inte hade tillåtelse att göra detta får du ett slags plikt (Regel 14.2b).

.

Om ni vill friska upp era regelkunskaper så här i början av säsongen så finns alla tidigare frågor och svar samlade här…

Veckans Regelfråga #41 och #42
Veckans Regelfråga #39 och #40
Veckans Regelfråga #37 och #38
Veckans Regelfråga #35 och #36
Veckans Regelfråga #33 och #34
Veckans Regelfråga #31 och #32
Veckans Regelfråga #29 och #30
Veckans Regelfråga #27 och #28
Veckans Regelfråga #25 och #26
Veckans Regelfråga #23 och #24
Veckans Regelfråga #21 och #22
Veckans Regelfråga #19 och #20
Veckans Regelfråga #17 och #18
Veckans Regelfråga #15 och #16
Veckans Regelfråga #13 och #14
Veckans Regelfråga #11 och #12
Veckans Regelfråga #9 och #10
Veckans Regelfråga #7 och #8
Veckans Regelfråga #5 och #6
Veckans Regelfråga #3 och #4
Veckans Regelfråga #1 och #2
Veckans Regelfråga – Julspecial

.

Vi hoppas att ni har uppskattat vår serie med regelfrågor.

Har ni funderingar kring frågorna, eller om andra oklarheter kring reglerna, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för att reda ut hur det ligger till.