Här kommer fråga #25 och fråga #26 i vår serie ”Veckans Regelfråga”…

Veckans Regelfråga #25:

I en slagtävling så letar spelaren efter sin boll som slogs från tee, men väljer efter någon minut att gå tillbaka och pegga upp en ny boll, men slår då en luftsving och missar bollen totalt. Då ropar någon att den första bollen är hittad. Spelaren lyfter bollen från peggen och går till den första bollen, spelar hålet med den och slår sedan ut på nästa hål. Vad blir domslutet?

A: Inget pliktslag
B: 2 pliktslag
C: Diskvalifikation

Veckans Regelfråga #26:

En spelare slår sitt utslag ut i ruffen. Då spelaren letar efter bollen så råkar han/hon sparka till den. Spelaren återplacerar bollen där han/hon bedömde att den låg. Sedan trampar han/hon ner gräset bakom bollen. Vad blir domslutet?

A: 1 pliktslag
B: 2 pliktslag
C: 3 pliktslag

.

Rätt svar på förra veckans frågor var…

Veckans Regelfråga #23:

Efter att ha letat efter sin boll i tjock ruff i drygt två minuter så trampar spelaren på bollen, vilket innebär att den rubbas. Vad blir domslutet?

A: Det blir ingen plikt och spelaren måste droppa bollen så nära den uppskattade punkten som möjligt.
B: Spelaren får ett slags plikt och måste placera bollen på den uppskattade punkten. Om bollen låg under växande gräs, måste den återplaceras under detta gräs.
C: Det blir ingen plikt och spelaren måste placera bollen på den uppskattade punkten. Om bollen låg under gräs, måste den återplaceras under detta gräs.

Förklaring: Det blir ingen plikt om en spelare orsakar att bollen rubbas under försök att hitta eller identifiera den. Om bollen rubbas under letande måste bollen återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) – (Regel 9.4a).

Veckans Regelfråga #24:

På spelfältet blåser en vindpust en liten gren mot spelarens boll i vila, vilket får bollen att röra sig ett litet avstånd från där den låg på fairway och ut i ruffen. Vad ska spelaren göra?

A: Bollen måste spelas som den ligger i ruffen eftersom vinden är en naturlig kraft.
B: Bollen måste återplaceras på fairway på sin ursprungliga plats utan plikt för spelaren.
C: Bollen måste droppas så nära den ursprungliga platsen på fairway som möjligt.

Förklaring: Om det är känt eller så gott som säkert att något utomstående (inklusive en annan spelares boll i slagspel eller annan boll) lyft eller rubbat en spelares boll blir det ingen plikt och bollen måste återplaceras på sin ursprungliga punkt (som, om den inte är känd, måste uppskattas) – (Regel 9.6).

Har ni funderingar kring veckans frågor, eller kring svaren på förra veckans frågor, så går det bra att ta kontakt med Benny Larsson (benny.larsson@oktv.se) eller Bodil Madisson (bodil.madisson@oktv.se) för mer information.