Viktig information inför Årsmötet 2020-03-26.

Som det ser ut i dagsläget kommer Årsmötet på Boa GK Olofström att genomföras som planerat.

Men med anledning av coronaviruset Covid-19 och den världomfattande pandemi som det orsakar, ber vi alla som har symtom som snuva, hosta eller feber eller som tillhör någon av riskgrupperna att följa Folkhälsomyndighetens råd och stanna hemma från mötet.

Möjlighet finns enligt § 17 i klubbens stadgar att rösta genom ombud…

ÅRSMÖTE OCH EXTRA FÖRENINGSMÖTE

§ 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

”Rösträtt på årsmötet har de medlemmar som har fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig och daterad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.”

Om ni är det minsta tveksamma men ändå vill lämna er röst, utnyttja den möjligheten.

För att ladda ner Fullmakt, klicka på länken: Fullmakt Årsmöte Boa GK Olofström 2020-03-26.

Vi kommer även att placera ut stolarna enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera risken för smittspridning.

Alla handlingar inför Årsmötet finns att ta del av under Medlem Login.

Om ni saknar inloggningsuppgifterna, eller har andra frågor, kontakta kansliet på 0454-433 66 eller boagk@oktv.se.

Mer information om årsmötet finns också att läsa Här.

Mötet börjar kl. 19:00. Varmt välkomna!

Obs – Denna information kan komma att ändras om Regeringen eller Folkhälsomyndigheten kommer med nya riktlinjer.