På Årsmötet 26 mars togs beslut om att följande verksamhetsplan ska gälla för Boa GK Olofström under 2020…

Verksamhetsplan 2020 för Boa GK Olofström och Boa GK Drift AB

Verksamhetsplanen för 2020 innebär en fortsatt förbättring av golfbanan med inriktningen att vara en familjebana, men som även skall kunna utmana de som har ett lägre handicap.

Under året har en verksamhetsplan för åren 2020–2023 utarbetats vilken sammanfattar klubbens målsättning för kommande verksamhetsår.

I denna kan utläsas följande:

Varför finns Boa GK Olofström?

Vi finns för alla som vill vara en del av idrotts- och friskvårdsrörelsen. Vi sätter fokus på medlemmarnas gemenskap i en positiv utvecklande miljö. Golf ska vara roligt och utvecklande för alla.

Boa GK Olofströms mål och erbjudande:

• Öppen för alla kategorier av spelare
• Socialt engagemang/Social gemenskap
• Stimulerande tränings- och utvecklingsmiljö
• Rolig, välskött bana med hög tillgänglighet
• Klubbhus med genuin och hemtrevlig känsla
• Kompetent och serviceinriktad personal
• Restaurang med bra mat och hög service

Boa GK Olofströms vision (= dröm), och så här vill klubben uppfattas:

Boa GK Olofström, klubben du väljer om du vill utveckla ditt golfspel i en kamratlig och trivsam miljö.

Vad gäller klubbens utveckling framöver så har ett antal nyckeltal med kopplade mål framtagits. Gäller bl.a. för områdena medlemsutveckling, investeringsambition, ekonomiskt resultat och medlemsnöjdhet.

När det gäller verksamhetens utveckling kommer vi framöver att peka ut fokusområde att jobba med kommande verksamhetsår.
För varje fokusområde finns framtaget aktiviteter som förväntas genomföras under kommande verksamhetsår samt förslag till aktiviteter även för 2021 och framöver.

För 2020 kommer fokusområdena vara:

• Banutveckling och Bansköttsel
• Medlemsvård/Rekrytering
• Träningsmiljö/Spelarutveckling
• Klubbhusområdesutveckling

En viktig del under verksamhetsåren framöver är att följa utvecklingen och konsekvensen av etablerandet av Sydostlänken för golfklubben.

Genom verksamhetsplanen vill vi försäkra oss om att Boa GK Olofström kan erbjuda medlemmar, gäster, sponsorer och Olofströms kommun en attraktiv och levande golfbana, där alltfler människor – unga som gamla – kan få rekreation och friskvård samt umgås på ett trivsamt sätt.

Framtaget 2020-03-09 och Fastställt på Årsmötet 2020-03-26

/ Peter Magnusson, Ordförande Boa GK Olofström (t.o.m. Årsmötet) och Björn Borg, VD Boa GK Drift AB