Vi vill rikta ett stort tack till Sven Bertilsson, som efter sex mycket framgångsrika år på Boa GK Olofström på måndag 4 mars gör sin sista arbetsdag som Head Greenkeeper, och nu istället övergår till livet som pensionär.

Under Svens år på klubben har kvaliteten på banan och framförallt greenerna förbättrats avsevärt och klubben kan numera presentera en bana som håller riktigt hög klass.

Detta märks inte minst på alla positiva kommentarer från klubbens medlemmar och greenfeespelare.

Sven har också varit drivande till att klubben under dessa år tagit stora steg i sitt miljöarbete och blivit både Miljöcertifierade av Svenska Golfförbundet och fått motta Olofströms Kommuns Miljöpris.

Med sin stora kunskap och sitt ödmjuka sätt har Sven varit en mycket uppskattad medarbetare för övrig personal och alla som arbetar ideellt i klubben.

Vi vill tacka dig Sven för allt som du bidragit med och åstadkommit på klubben, och önska dig en riktig trevlig tillvaro som pensionär.