Från tee på hål 5 kan det vara svårt att se den bortre delen av fairway, och veta om det är säkert att göra sitt utslag. Detta eftersom träden vid vattenhindret har växt upp så mycket så att de numera skymmer en del av sikten.

En ringklocka har därför satts upp vid bron över Västra Orlundsån på hål 5 för att minimera riskerna för att en olycka ska inträffa p.g.a. den dåliga sikten.

När ni passerar ån på väg fram mot green så ber vi er att ringa i klockan så att bakomvarande boll vet att det är klart att göra sina utslag.

/ Styrelsen och Bankommittén Boa GK Olofström