Handicapregistrering i Min Golf och GIT stängs tillfälligt

Följande finns att läsa på Svenska Golfförbundets hemsida…

För att åtgärda de tekniska problem som drabbat vissa golfares handicap stängs funktionen att registrera handicapresultat i Min Golf och Golfens IT-system under några dagar.

Handicap är en av golfens viktigaste delar, som skapar förutsättningar få idrotter kan matcha. Trovärdigheten är därför väldigt viktig – något vi tar på största allvar.

Övergången till världshandicapsystemet har dock varit mer tekniskt utmanande än vi kunde förutse och den senaste tiden har vi haft återkommande tekniska problem. För många har systemet fungerat bra med korrekta beräkningar, men för vissa har felkalkyleringar uppstått.

Vi behöver därför kraftsamla för att golfens viktiga handicapsystem ska fungera, så att det ger korrekta förutsättningar för spel. Då vi delar tekniklösning för världshandicapsystemet med flera andra länder behöver nuvarande situation åtgärdas på flera håll.

Fredag 17 april, klockan 15.00, stängde vi därför möjligheten att registrera handicapresultat i Min Golf och GIT Online. Systemet kommer att öppnas igen under torsdagen den 23 april. Ronder som spelas under tiden kan registreras när vi öppnar upp systemet igen.

Vi kommer att lägga alla tillgängliga resurser på att åtgärda dessa problem så fort som möjligt och beklagar det strul detta medfört och innebär under kommande vecka.

Spara scorekorten från de ronder som du spelar under kommande vecka. När vi sedan öppnar upp registreringen i Min Golf igen kan du föra över dina sparade resultat.

Din drömrond kommer alltså räknas, även om den spelas medan vi gör allt för att säkerställa leveransen i Min Golf framöver. Fortsätt med andra ord spela handicapgrundande ronder.