Nu är vinterbollarna på upplockade manuellt på rangen av vårt tisdagsgäng,
automaten är rengjord inuti och fylld med bollar.

Välkomna till rangen som nu är öppen!