Styrelsen på Boa GK Olofström tog 22 juli beslut om att fastställa en policy med ordningsföreskrifter för olovligt spel på banan…

Policy och ordningsföreskrifter Boa GK Olofström

Olovligt spel

Vid spel på banan utan att i förväg erlägga ersättning (medlemsavgift eller greenfee) gäller följande:

* spelaren ombeds visa legitimation och golf-id

* spelaren åläggs att betala dubbel ordinarie greenfee

* händelsen kommer att rapporteras till spelarens hemmaklubb

* i de fall spelaren saknar hemmaklubb kommer polisanmälan att ske

* styrelsen äger rätt att besluta om avstängning eller vidta åtgärder enligt § 12 Uteslutning i föreningens stadgar

Policy och ordningsföreskrifter fastställda 22 juli 2020 (BESLUT 200722:2)