Efter tre år som ordförande på Boa GK Olofström så lämnade Peter Magnusson över klubban till Dan Hermansson i samband med Årsmötet 26 mars.

Här kommer hans sista nyhets- och informationsbrev…

Hej!

Tiden går fort och det är dags att putsa av sina klubbor så att man är redo för att ta sig an en ny golfsäsong. Förhoppningen är att vädergudarna är med oss så att det blir en lagom mix av sol och regn. Det senare gärna på nätterna.

Då vi har fått en hel del regn under hösten och även fram till februari så har det inneburit att det har varit omöjligt att genomföra något arbete på banan under denna period. Fokus har fått vara att framförallt röja upp sly. Eftersom det även varit hårda vindar stundtals har det inneburit att en del träd har ramlat och ett stort antal kvistar brutits av. Allt detta har nu röjts upp och forslats bort.

Banan har succesivt torkat upp och fr.o.m. mitten av mars så har det åter gått att arbeta med att färdigställa den inför säsongen. Målsättningen har varit att öppna upp för spel i månadsskiftet mars/april, vilket vi ser ut att kunna hålla. Snömögel är något som kommer under vintern. Glädjande nog så har angreppen av snömögel på greenerna varit mycket begränsade, vilket gör att greenerna ser väldigt fina ut för denna årstid.

En önskan från medlemmar och greenfeegäster inför kommande säsong har varit att vi skall se över ”klippmönstren” på banan. Detta kommer att göras och det kommer synas genom att vi breddar fairways på ett antal hål samt att fairway kommer att börja lite tidigare.

Då tolvans tee ligger lite högre så har det trots regnet gått att genomföra planerad ombyggnad av gul/vit tee. Nytt gräs rullades ut den 24 mars så nu är allt färdigställt. Det innebär att vi kommer ha provisorisk tee ett antal veckor framöver. I samband med ombyggnaden av tee kommer även kiosken att fräschas upp och målas om.

Miljöförbundet Blekinge Väst har behandlat vår ansökan om att få använda preparat för besprutning mot maskrosor m.m. på fairways samt svampmedel för bekämpning av bl.a. dollarspot. Vi fick igår (31 mars) ett glädjande besked om att de har behandlat vår ansökan och att de kommer att ge oss erforderliga tillstånd för bekämpning av de ytor vi ansökt om.

Klubben har för avsikt att investera i en ny greenklippare, ett nytt arbetsfordon samt tre nya klippaggregat. Finansieringen kommer ske via leasing. Då vi i dagsläget har en situation i samhället med Coronasmittan så vet vi inte hur leasingbolagen ställer sig till att leasa ut maskiner i nuläget. Ansökan är inskickad och maskiner är bokade.

Vad gäller installation av enskilt avlopp har vi haft kontakt med Miljöförbundet Blekinge Väst som inte ser några hinder i att vi installerar en trekammarbrunnslösning i Boa. För att finansiera detta har klubben ansökt om investeringsbidrag från kommunen. I ansökan så söker klubben även medel för att installera luft-/värmeanläggning samt byte av fönster.

Klubben har även för avsikt att fortsätta med att utveckla träningsytorna kring Driving range. Gäller i första hand byggande av väderskydd för sex stycken utslagsplatser samt anläggande av ett område där man kan öva på kortare slag mellan 40 till 90 meter mot en green omgiven av ett antal bunkrar. Daniel Olsson, klubbens Head Greenkeeper, har tagit fram ett första förslag till disposition av ytorna. Förslaget kommer att anslås på anslagstavlan i Boa.

Har du funderingar eller synpunkter på detta så kontakta gärna bankommitténs ordförande Olle Persson.

Finansieringen av detta sker genom en kombination av egeninsats av kontanta medel/arbete samt att SISU Idrottslyftet bidrar med 50 % av kostnaderna för ombyggnationen. En första preliminär ansökan har lämnats in. De var positiva till klubbens ansökan men vill att vi kompletterar den på ett antal punkter. Gäller bl.a. att ta fram en handlingsplan för att utveckla ungdomsverksamheten.

För de som känner någon som vill börja spela golf så startar vårens första utbildning för Grönt Kort preliminärt 19 april. Anmälan sker till kansliet.

Kickis Green kommer att öppna kiosken vid hål 12 fredag 2 april. I dagsläget är inte datum satt för restaurangens öppnande.

Ekonomiskt redovisade klubben ett resultat på ca 87 000 kr för 2019. Detaljredovisning och kommentarer till det hittar du i materialet som presenterades på årsmötet den 26 mars och som finns tillgängligt under Medlem Login här på hemsidan.

Med detta får jag tacka för mina tre år som ordförande i klubben.

Stort TACK till styrelse, kommittéer, sponsorer och alla Ni medlemmar som gör det möjligt att vi kan spela golf på en så fin bana ute i Boa.

/ Peter Magnusson.