Följande finns att läsa i Svensk Golf om det nya handicapsystemet…

Så beräknas din nya handicap:

Den 1 mars 2020 sker övergången till nya världshandicapen för alla svenska golfare.

Från denna tidpunkt ska din handicap spegla din aktuella spelstandard på ett bättre sätt än tidigare.

Snittet av dina åtta bästa ronder på de 20 senaste blir din exakta handicap.

Det enda du behöver göra är att fylla i din totala poäng eller bruttoscore hål för hål.

Därefter räknar Min Golf ut ditt handicapresultat samt din nya exakta handicap.

Jag har 20 eller fler registrerade ronder:

Dina åtta bästa rundor som du registrerat i Min Golf räknas automatiskt om till handicapresultat, exempelvis 23,4, och summeras.

Därefter divideras de med åtta vilket ger din exakta handicap.

.

.

Jag har färre än 20 registrerade ronder:

Alla spelare som har ingen, få eller färre än 20 rundor kommer vid övergången till nya systemet få en fiktiv handicaprond på sin EGA-handicap plus 2,0.

De som har minst 20 rundor får ingen fiktiv handicap­rond.

.

.

Jag har inga registrerade ronder:

Du kommer att behålla samma handicap vid övergången ­eftersom den fiktiva ronden justeras med minus 2,0.

.

Text: Olof Åsgård, Svensk Golf

Mer om världshandicapsystemet finns att läsa här.