Vi har nu kommit en bit in på säsongen och de flesta av oss har hunnit spela ett antal golfrundor.

 Vi tycker nog alla att det var lite ovant i början att spela efter de nya golfreglerna som började gälla vid årsskiftet, men förhoppningsvis har vi nu lärt oss det mesta om hur de fungerar.

För er som fortfarande är lite osäkra kommer här en snabb sammanfattning av några av de största förändringarna.

Med de nya reglerna får du bland annat:
* Putta med flaggstången i hål
* Laga spikmärken på green
* Leta boll i max tre minuter
* Plocka bort lösa naturföremål överallt
* Grunda klubban i röda och gula pliktområden
* En uppmuntran om att spela i fel ordning för att spara tid
* Byta boll när du droppar

Och du får ingen plikt om du råkar:
* Träffa dig själv eller din utrustning med bollen
* Slå ett dubbelslag
* Rubba din boll medan du letar
* Oavsiktligt rubba din boll på green

Däremot har regelkommittén på Svenska Golfförbundet avrått klubbarna från att inrätta den nya regeln om förlorad boll eller boll out of bounds som tidigare diskuterades.

Vid out of bounds och förlorad boll gäller alltså samma regel som tidigare:

Om en boll är förlorad eller out of bounds, måste spelaren ta lättnad med slag och distans genom att lägga till ett slags plikt och spela den ursprungliga bollen eller en annan boll varifrån det föregående slaget slogs.

Om ni vill lära er mer om alla nya golfregler så finns den nya regelboken, Regler för Golfspel, att köpa i kansliet för 30 kr.

Golfreglerna finns även att läsa digitalt på R&A:s hemsida: Klicka här.
För att ladda ner app för Android: Klicka här.
För att ladda ner app för iPhone: Klicka här.
För att se instruktionsfilmer på Youtube: Klicka här.

För att se klubbens Lokala regler: Klicka här.

Trevlig läsning!