Sveriges riksdag har beslutat om en ny tobakslag som träder i kraft fr.o.m. 1 juli 2019.

Den nya lagen innebär bl.a. att det kommer vara skärpta regler för var det ska vara tillåtet att röka.

För oss på Boa GK Olofström innebär lagen att det förutom att råda totalt rökförbud i alla rum och ytor i klubbhuset, omklädningsrummet och restauranglokalen, så kommer det inte heller vara tillåtet att röka på uteserveringen till restaurangen och vid entrén till klubbhuset.

Däremot är det fortfarande tillåtet att röka ute på banan.

Vi hoppas att vi alla hjälps åt att efterleva den nya lagen.