Svenska Golfförbundet har beslutat att inte förlänga avtalet med Egmont Publishing gällande Svensk Golf.

Det innebär att Svensk Golf fr.o.m. maj 2020 inte längre kommer att ingå i golfklubbsmedlemskapet och skickas ut till alla golfare.

Svenska Golfförbundet kommer däremot att istället på egen hand producera en ny tidning som kommer att skickas ut automatisk till alla golfhushåll.

Namnet på tidningen är ”Golfa!”, och den kommer att få ett annat format, en annan utgivningstakt och en annan redaktionell inriktning än Svensk Golf.

Under 2020 kommer det att produceras tre nummer av Golfa!, för att därefter komma fyra nummer per år.

Till en början kommer varje nummer att innehålla 52 sidor.

För att få mer information om Golfa!: Klicka Här.