Bodil Madisson har under vintern genomgått utbildning och examinerats som ny distriktsdomare inom Blekinge Golfförbund.

Bodil kommer framöver också att ingå både i klubbens Regel & Handicapkommitté och Utbildningskommitté.

/ Benny Larsson
Domaransvarig BGF (Blekinge Golfförbund)