Arbetet pågår för fullt på banan.

Nu handlar det om att lägga nytt grus och snygga upp på gångvägarna. 🙂