Igår (måndag 20/4) var det uppstart för årets junior- och ungdomsträning på Boa GK Olofström.

Efter mer än ett halvårs uppehåll så var det många tränings- och spelsugna som dök upp i det fina vårvädret.

Nytt för i år är att Dennis och Carl-Cedric delar upp juniorerna i två grupper, en för barn upp till 12 år och en för ungdomar som är 13 år och äldre.

Förutom att höja kvaliteten på träningen så görs detta också för att följa de råd och riktlinjer som Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet har beslutat om…

Folkhälsomyndighetens föreskrifter (gäller fr.o.m. 17 april):

Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt att barn och ungdomar fortsätter att röra på sig. Risken för smittspridning inom barn- och ungdomsidrotten är liten under förutsättning att myndighetens råd följs i övrigt. Det är viktigt att:

► bara friska symtomfria personer deltar i aktiviteterna
► det finns goda möjligheter att tvätta händerna
► trängsel mellan människor undviks.

Barn och ungdomar möts redan i skolorna vilket gör att risken för att nya smittkedjor startas får anses vara liten.

Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att ändra myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. och göra ett undantag för barn- och ungdomsidrott.

Med barn- och ungdomsidrott avses idrott för barn och ungdomar födda 2002 eller senare. I enlighet med de allmänna råden avråder Folkhälsomyndigheten fortsatt från tävlings- och träningsmatcher för vuxna.